МКП«Миколаївводоканал»: організація роботи, направленої на збереження здоров’я працівників

Питання  додержання вимог чинного законодавства з питань гігієни праці та ринкового нагляду стали темами семінару, що відбувся на МКП «Миколаївводоканал».

Ініціатором проведення заходу стало  управління Держпраці у Миколаївській області.

На початку семінару увагу присутніх було акцентовано на зв’язк між станом виробничого середовища, здоров’я працівника та проведенням медоглядів. Звісно, метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків в конкретних умовах,  своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт. Саме тому заступник начальника відділу нагляду з питань гігієни праці управління Держпраці у Миколаївській області Марія Алієва проінформувала присутніх про порядок проведення попереднього та  періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в професійному доборі.

«Однією зі складових збереження здоров’я працівників є забезпечення їх спецодягом, спецвзуттям  та засобами індивідуального захисту. Витрати на придбання  яких, відповідно до Закону України «Про охорону праці», покладаються на роботодавця», – сказала Леся Бугас, головний державний інспектор управління Держпраці у Миколаївській області.

Працівники дізнались про важелі, які впливають на ефективність використання засобів індивідуального захисту. Зокрема, безпека працівника залежить від правильного вибору конкретної марки, підтримуванні у належному стані засобів індивідуального захисту та, безумовно, навченості працівників правилам їх належного використання.

Зміщуючи акценти на питання ринкового нагляду, посадовці зауважили, що вільний обіг засобів захисту на території України дозволяється тільки у разі безпеки таких засобів для життя та здоров’я працівників, а також забезпечення захисту користувача від травм та захворювань. Учасникам семінару роз’яснили важливість  кваліфікаційного підходу під час визначення конкретних вимог до засобів індивідуального захисту  та наявності в момент  придбання вищезазначеної продукції обов’язкових документів, серед яких Декларація про відповідність засобів індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту.

Translate »