gov.ua Державні сайти України
Пошук

Контакти

Інформація оновлена станом на 14.05.2018

Поштова адреса (співпадає з фактичною адресою): 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14

E-mail: dsp@dsp.gov.ua

Години роботи в Держпраці передбачені внутрішнім трудовим розпорядком:

Понеділок – четвер: 9.00 – 18.00 . Обід: 13.00-13.45 .
П’ятниця: 9.00 – 16.45. Обід 13.00 – 13.45 .

ПІБ

працівника

Посада № кабінету Службовий телефон Електронна адреса

(e-mail)

Чернега Роман Тарасович Голова 301 279-00-85 R.T.Cherneha@dsp.gov.ua
Шумелюк Ігор Іванович заступник Голови 307 289-54-13 Shumeliuk@dsp.gov.ua
4. Департамент з питань праці
Дегнера Ігор Анатолійович директор 110 Dehnera@dsp.gov.ua
4.1. Відділ з питань трудових відносин
Коновалова Олена Анатоліївна заступник директора – начальник відділу 117 234-52-70 Konovalova@dsp.gov.ua
Сатаніна Оксана Олексіївна головний спеціаліст 116 234-52-70 satanina@dsp.gov.ua
Яскевич Наталія Василівна головний спеціаліст 116 234-52-70 yaskevych@dsp.gov.ua
Лаврова Тетяна Олександрівна головний спеціаліст 116 234-52-70 lavrova@dsp.gov.ua
Штронда Людмила Миколаївна головний спеціаліст 116 234-52-70 Shtronda@dsp.gov.ua
Гринюк Наталія Вікторівна головний спеціаліст 116 234-52-70
4.2. Відділ з питань зайнятості
Стасюк Світлана Валентинівна начальник відділу 115 288-33-02 Stasiuk@dsp.gov.ua
Онищенко Наталія Петрівна головний спеціаліст 115 288-33-02 Onyshchenko@dsp.gov.ua
Захарова Надія Вікторівна (декрет) головний спеціаліст Zakharova@dsp.gov.ua
Єдамов Микола Васильович головний спеціаліст 115 288-33-02 Naporchuk@dsp.gov.ua
Знова Антон Юрійович головний спеціаліст 115 288-33-02 znova@dsp.gov.ua
4.3. Відділ з питань державного нагляду за додержанням законодавства про працю
Гончарук Володимир Феодосійович Заст.директора – нач.відділу 109 288-10-00 honcharuk@dsp.gov.ua
Дьяковський Артем Миколайович головний спеціаліст 109 288-10-00 diakovskyi@dsp.gov.ua
Бондар Вадим Олександрович головний спеціаліст 109 288-10-00 bondar@dsp.gov.ua
4.4. Відділ з питань охорони праці
Віжул Наталія Василівна начальник відділу 113 284-39-07 Vizhul@dsp.gov.ua
Павлунь Володимир Богданович головний спеціаліст 113 284-39-07 Pavlun@dsp.gov.ua
Лойшина Катерина Сергіївна головний спеціаліст 114 284-39-07 Loishyna@dsp.gov.ua
Ленда Наталія Миколаївна головний спеціаліст 114 284-39-07 Lenda@dsp.gov.ua
Кантур Оксана Миколаївна головний спеціаліст 114 284-39-07
4.5. Відділ з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці
Харчук Людмила Володимирівна начальник відділу 112 279-03-28 Kharchuk@dsp.gov.ua
Куроченко Наталія Олександрівна головний спеціаліст 112 279-03-28 Kurochenko@dsp.gov.ua
Гавадзюк Євген Кирилович провідний спеціаліст 112 279-03-28 hovadziuk@dsp.gov.ua
Дудченко Тетяна Володимирівна головний спеціаліст 112 279-03-28 dudchenko@dsp.gov.ua
4.6. Сектор з питань застрахованих осіб та дитячої праці
Левшин Артем Олександрович завідувач сектору 111 288-28-93 Levshyn@dsp.gov.ua
Дурицька Ольга Миколаївна (декрет) головний спеціаліст 111 Durytska@dsp.gov.ua
Романенко Наталія Василівна головний спеціаліст 111 288-28-93 Romanenko@dsp.gov.ua
4.7. Сектор аналітичного забезпечення діяльності департаменту
Нічик Світлана Вікторівна завідувач сектору 110 289-86-74 nichyk@dsp.gov.ua
5.Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Радецький Йосип Іванович директор 201 289-30-35 Radetskyi@dsp.gov.ua
5.1. Відділ нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці
Ігнатов Олександр Миколайович Заст.директора департаменту – нач. відділу 205 289-40-74 Ihnatov@dsp.gov.ua
Шутенко Олександр Олександрович головний спеціаліст 205 289-40-74 Shutenko@dsp.gov.ua
Мельнікова Лариса Анатоліївна головний  спеціаліст 203 289-50-69 Melnikova@dsp.gov.ua
Горбань Валерій Вікторович головний спеціаліст 207 289-87-91 Horban@dsp.gov.ua
Бєлоусов Павло Станіславович головний спеціаліст 207 278-65-42 bielousov@dsp.gov.ua
5.2. Відділ нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку
Литвинов

Володимир Володимирович

начальник відділу 206 289-00-47

289-87-91

Lytvynov@dsp.gov.ua

520@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Шавернєв Володимир Васильович головний спеціаліст 205 289-40-74 Shaverniev@dsp.gov.ua

523@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Дригуля Сергій Володимирович головний спеціаліст 207 289-87-91 Dryhulia@dsp.gov.ua

521@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Литовченко Віра Вікторівна головний спеціаліст 206 289-87-91

289-00-47

Lytovchenko@dsp.gov.ua

522@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Столипін Юрій В’ячеславович головний спеціаліст 206 289-00-47 Stolypin@dsp.gov.uа
5.3. Відділ нагляду на виробництві і об’єктах підвищеної небезпеки
Лісовик Василь Володимирович начальник відділу 202 289-45-82 Lisovik@dsp.gov.ua
289-86-30
Кузьмяк Андрій Володимирович головний спеціаліст 216 Кuzmiak@dsp.gov.ua
Жаворонкова Леся Вячеславівна головний спеціаліст 202 289-45-82 Zhavoronkova@dsp.gov.ua
289-86-30
Поремський Олександр Павлович головний спеціаліст 216 Poremskyi@dsp.gov.ua
Руденко Анна Віталіївна головний спеціаліст 203 289-50-69 Rudenko@dsp.gov.ua
Гончар Олег Володимирович головний спеціаліст 216 289-50-69 Honchar@dsp.gov.ua
5.4. Відділ нагляду в АПК та СКС
Радіонов Микола Олександрович заст. директора департаменту – нач.відділу 204 289-30-33 Radionov@dsp.gov.ua
Тягай Максим Петрович заст.начальника відділу 208 279-05-52 Tiahai@dsp.gov.ua
Шептунова Зоя Іванівна головний спеціаліст 101 289-41-52 Sheptunova@dsp.gov.ua
Білоусова Валентина Хомівна головний спеціаліст 208 279-05-52 Bilousova@dsp.gov.ua
Бондарчук Оксана  Миколаївна головний спеціаліст 208 279-05-52 Bondarchuk@dsp.gov.ua
Кичилюк Наталія Віталіївна

(декрет)

головний спеціаліст Kychyliuk@dsp.gov.ua

545@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Слободянюк Іван Анатолійович головний спеціаліст 101 289-41-52 Slobodianiuk@dsp.gov.ua
Юрченко Катерина Павлівна головний спеціаліст 101 289-41-52 yurchenko@dsp.gov.ua
6. Управління документального забезпечення, звернення громадян та доступу до публічної інформації
Яремчук Лариса Володимирівна начальник управління 311 248-74-95 L.V.Yaremchuk@dsp.gov.ua

006@dsp.gov.ua

6.1. Відділ забезпечення діяльності керівника та контролю
Бурик Анна Андріївна головний спеціаліст Прийм. 279-00-85 priym@dsp.gov.ua
Горбенко Валентина Вікторівна головний спеціаліст 310 284-39-16 Gorbenko@dsp.gov.ua
Хаустова Наталія Вікторівна головний спеціаліст 108 226-20-83 khaustova@dsp.gov.ua
6.2. Відділ документального забезпечення та архівної справи
Федоренко Марина Анатоліївна начальник відділу 104 289-86-76 Fedorenko@dsp.gov.ua

620@dsp.gov.ua

Франкевич Тетяна Олексіївна провідний документознавець 104 289-86-76 dsp@dsp.gov.ua
Абдукарімова Тетяна Олегівна провідний документознавець 104 289-86-76 Abdukarimova@dsp.gov.ua

622@dsp.gov.ua

Коваленко Світлана Олексіївна провідний документознавець 104 289-86-76 Kovalenko@dsp.gov.ua

624@dsp.gov.ua

Тимченко Юлія Олександрівна провідний документознавець 104 289-86-76 Tymchenko@dsp.gov.ua

623@dsp.gov.ua

6.3. Сектор по роботі зі зверненням громадян та доступу до публічної інформації
Лиштва Ольга Петрівна завідувач сектору 108 289-85-11 Lyshtva@dsp.gov.ua

630@dsp.gov.ua

Шептицька Ірина Анатоліївна головний спеціаліст 108 289-85-11 Sheptytska@dsp.gov.ua

631@dsp.gov.ua

7. Управління юридичного забезпечення
Кокоша Ольга Миколаївна начальник управління 317 289-04-95 Kokosha@dsp.gov.ua
7.1. Відділ нормативно-правового забезпечення
Вавілова Наталія Зіновіївна головний спеціаліст 314 289-71-49 Vavilova@dsp.gov.ua
Кущенко Валерія Валеріївна головний спеціаліст 314 289-71-49 Kushchenko@dsp.gov.ua
Новикова Тетяна Олександрівна головний спеціаліст 314 289-71-49 Novykova@dsp.gov.ua
Пянковська Анастасія Едуардівна головний спеціаліст 314 289-54-68 piankovska@dsp.gov.ua
7.2. Відділ претензійної роботи
Гришина Наталія Вадимівна начальник відділу 318 289-54-68 hryshyna@dsp.gov.ua
Мельничук Ірина Василівна головний спеціаліст 318 289-54-68 melnychuk@dsp.gov.ua
Корнійчук Анастасія Ігорівна головний спеціаліст 318 289-54-68 horiunova@dsp.gov.ua
Таранов Станіслав Ігорович головний спеціаліст 318 289-54-68 taranov@dsp.gov.ua
Безрук Вікторія Сергіївна головний спеціаліст 318 289-54-68 bezruk@dsp.gov.ua
8. Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення
Калмикова  Галина Григорівна начальник управління – головний бухгалтер 221 289-39-91 Shumylo@dsp.gov.ua

008@dsp.gov.ua

8.1. Відділ бухгалтерського обліку
Яковецька Інна Володимирівна заступник начальника управління – заступник головного бухгалтера 222-A 234-45-85 Yakovetska@dsp.gov.ua
810@dsp.gov.ua
Волоха Ганна Леонідівна головний спеціаліст 222-A 289-51-24 Volokha@dsp.gov.ua

811@dsp.gov.ua

Іхно Вікторія Вікторівна головний спеціаліст 222-A 289-61-18 Ikhno@dsp.gov.ua

812@dsp.gov.ua

Литвинов Станіслав Васильович головний спеціаліст 222-A 289-61-18 Lytvynov.S@dsp.gov.ua

813@dsp.gov.ua

Герасим’юк Ірина Степанівна головний спеціаліст 222-A 284-39-04 Herasymiuk@dsp.gov.ua

825@dsp.gov.ua

8.2. Відділ планування та консолідованої звітності
Семененко Наталія Яківна начальник відділу 222 279-05-70 Semenenko@dsp.gov.ua

820@dsp.gov.ua

Новохацька Юлія Миколаївна (декрет) головний спеціаліст 222 284-39-04 Novokhatska@dsp.gov.ua

821@dsp.gov.ua

Ткачова Олена Анатоліївна головний спеціаліст 222 289-30-34 Tkachova@dsp.gov.ua

822@dsp.gov.ua

Присяжна Аліна Олександрівна головний спеціаліст 222 289-30-34 Prysiazhna@dsp.gov.ua
Черкес Олена Миколаївна (декрет) головний спеціаліст Cherkes@dsp.gov.ua
8.3. Сектор господарського та інформаційного забезпечення
Безсмертний Юрій Васильович Завідувач сектору 217 289-12-14 bezsmertnyi@dsp.gov.ua
Верич Олег Васильович провідний інспектор 218 289-50-78 admin@dsp.gov.ua
Калина Артем Володимирович провідний інженер-програміст сектору 218 289-50-78 admin@dsp.gov.ua
9. Управління інспекційної діяльності
Ємельянова Наталя Анатоліївна начальник управління 214 289-30-20 Yemelianova@dsp.gov.ua
9.1. Відділ розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму
Гнатюк Олег Анатолійович Заступник начальника управління – начальник відділу розслідування 214 248-74-56 hnatiuk_o@dsp.gov.ua
Савенкова Наталія Валеріївна головний спеціаліст 223 289-85-93 Savenkova@dsp.gov.ua
Бєлоусова  Ольга Іванівна головний спеціаліст 223 289-85-93 Bielousova.o@dsp.gov.ua
Садовнік Павло Григорович головний спеціаліст 223 289-85-93 sadovnik@dsp.gov.ua
9.2. Відділ організаційного забезпечення та планування діяльності
Панченко Віталій Олександрович Начальник відділу 224 278-66-16 panchenko@dsp.gov.ua
Кравченко Наталія Станіславівна (декрет) головний спеціаліст Kravchenko@dsp.gov.ua
Новак Віра Вікторівна головний спеціаліст 223 289-85-93 Novak@dsp.gov.ua
Казакова Діана Миколаївна головний спеціаліст 224 289-70-09 Kazakova@dsp.gov.ua
Дубовик Микола Юрійович головний спеціаліст 214 248-74-56 Dubovyk@dsp.gov.ua
Темна Інна Станіславівна головний спеціаліст 214 248-74-56 Temna@dsp.gov.ua
10. Управління гірничого нагляду
Дорошенко Юрій Володимирович начальник управління 213 289-53-59 doroshenko@dsp.gov.ua
10.1 Відділ нагляду у вугільній промисловості
Степановський заступник начальника управління – начальник відділу 212 284-38-92 Stepanovskyi@dsp.gov.ua
Євген Семенович 1010@dsp.gov.ua
Дорохов Олег Володимирович головний спеціаліст 212 284-39-09 Dorokhov@dsp.gov.ua
1012@dsp.gov.ua
Сергієнко Сергій Григорійович головний спеціаліст 212 284-39-09 Serhiienko@dsp.gov.ua
Рудюк Ігор Віталійович головний спеціаліст 212 289-30-27 Rudiuk@dsp.gov.ua

1013@dsp.gov.ua

Литвинов Віталій Володимирович головний спеціаліст 212 284-39-09 LytvynovVV@dsp.gov.ua
10.2. Відділ нагляду у гірничодобувній промисловості, за вибуховими роботами та утилізацією боєприпасів
Соболевський Дмитро Вікторович головний спеціаліст 211 248-74-57 Sobolevskyi@dsp.gov.ua

1022@dsp.gov.ua

Плетньова Світлана Вікторівна головний спеціаліст 211 289-83-56 Pletnova@dsp.gov.ua

1021@dsp.gov.ua

Жукоцький Володимир Іванович головний спеціаліст 211 248-74-57 zhukotskyi@dsp.gov.ua
10.3. Відділ геолого-маркшейдерських робіт
Мозговенко Оксана Іванівна начальник відділу 210 289-30-31 Mozghovenko@dsp.gov.ua

1033@dsp.gov.ua

Задніпрянець Світлана Анатоліївна головний спеціаліст 210 289-30-31 Zadniprianets@dsp.gov.ua
Гетьман Олександр Іванович головний спеціаліст 210 289-39-92 hetman@dsp.gov.ua
Петров Анатолій Андрійович головний спеціаліст 210 289-30-31 AnPetrov@meta,ua
11. Відділ персоналу
Дем’яненко Олександр Михайлович начальник відділу 313 284-39-01 Demianenko@dsp.gov.ua
Прохоренко Юлія Володимирівна (декрет) заступник начальника відділу Prokhorenko@dsp.gov.ua
Єременко Віталій Вікторович головний спеціаліст 100 288-33-02 Yeremenko@dsp.gov.ua
Дитина Ольга Петрівна головний спеціаліст 100 248-74-58 Dytyna@dsp.gov.ua
Максумова Аліна Сабірівна головний спеціаліст 100 289-03-32 Maksumova@dsp.gov.ua
Король Олена Григорівна головний спеціаліст 100 289-03-32 Korol@dsp.gov.ua
Никодюк Алла Василівна головний спеціаліст 100 289-03-32
12. Відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг
Бабенко Сергій Костянтинович начальник

відділу

103 289-30-26 Babenko@dsp.gov.ua

120@dsp.gov.ua

Мар’єнко Юрій Михайлович заступник начальника відділу 107 279-06-30 Marienko@dsp.gov.ua

124@dsp.gov.ua

Бабич Дмитро Анатолійович головний спеціаліст 108 289-30-32 babych@dsp.gov.ua
Івченко Ганна Михайлівна головний спеціаліст 106 289-30-32 Ivchenko@dsp.gov.ua

121@dsp.gov.ua

Іващенко Катерина Василівна головний спеціаліст 107 279-06-30 Ivashchenko@dsp.gov.ua

131@dsp.gov.ua

Лавай Надія Василівна (декрет) головний спеціаліст Lavai@dsp.gov.ua
Шарафан Ірина Юріївна головний спеціаліст 107 289-30-32 sharafan@dsp.gov.ua

122@dsp.gov.ua

13. Відділ стратегічного планування  діяльності та розвитку територіальних органів
Лагута Юрій Володимирович Начальник відділу 118 278-20-91 laguta@dsp.gov.ua
Расторгуєва Олена Миколаївна головний спеціаліст 118 248-74-36 rastorhuieva@dsp.gov.ua
Демченко Тетяна Федорівна головний спеціаліст 307 289-54-13 Priym2@dsp.gov.ua
14. Сектор внутрішнього аудиту
Сироватка Ірина Миколаївна завідувач сектору 102 289-13-22 Syrovatka@dsp.gov.ua
Тимошко Роман Миколайович головний спеціаліст 312 279-05-56 Tymoshko@dsp.gov.ua
Мельянков Сергій Анатолійович головний спеціаліст 312 279-05-56 Meliankov@dsp.gov.ua
15. Сектор взаємодії зі ЗМІ
Дронговська Олена Віталіївна завідувач сектору 321 289-61-36 drongovska_ev@ukr.net
16. Сектор міжнародних звя’зків та з питань Євроінтеграції
Місяць Олена Дмитрівна (декрет) завідувач сектору Misiats@dsp.gov.ua
Мельник Юлія Ігорівна(декрет) головний спеціаліст 105 248-74-36 Melnyk@dsp.gov.ua
Кукайло Марина Олександрівна головний спеціаліст 105 248-74-36 kukailo@dsp.gov.ua
17. Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи
Довженко Олена Василівна головний спеціаліст 219 289-87-35 Dovzhenko@dsp.gov.ua
18. Головний спеціаліст з питань протидії корупції
Гарбар Олександр Володимирович головний спеціаліст 215 248-74-35 Harbar@dsp.gov.ua
19. Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
Коновалов Едуард Вікторович головний спеціаліст 315 289-03-35 Konovalov@dsp.gov.ua