Контактна інформація працівників апарату Держпраці

Інформація оновлена станом на 22.08.2017

Поштова адреса (співпадає з фактичною адресою): 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14

E-mail: dsp@dsp.gov.ua

Години роботи в Держпраці передбачені внутрішнім трудовим розпорядком:

Понеділок – четвер: 9.00 – 18.00 . Обід: 13.00-13.45 .
П’ятниця: 9.00 – 16.45. Обід 13.00 – 13.45 .

 

Контактна інформація працівників апарату Держпраці
ПІБ

працівника

Посада № кабінету Службовий телефон Електронна адреса

(e-mail)

Чернега Роман Тарасович  Голова 301 279-00-85 Факс.289-55-24

R.T.Cherneha@dsp.gov.ua

 

Шумелюк Ігор Іванович заступник Голови 307 289-54-13 Shumeliuk@dsp.gov.ua
 

 Департамент з питань праці

Дегнера Ігор Анатолійович директор 110 Dehnera@dsp.gov.ua
 Відділ з питань трудових відносин
Коновалова Олена Анатоліївна заступник директора – начальник відділу 117 234-52-70 Konovalova@dsp.gov.ua
Бондар Вадим Олександрович головний спеціаліст 116 234-52-70 Bondar@dsp.gov.ua
Горюнова Анастасія Ігорівна головний спеціаліст 116 234-52-70 Horiunova@dsp.gov.ua
Сатаніна Оксана Олексіївна головний спеціаліст 116 234-52-70
Яскевич Наталія Василівна Головний спеціаліст 116 234-52-70
 Відділ з питань зайнятості
Стасюк Світлана Валентинівна начальник відділу 115 288-33-02 Stasiuk@dsp.gov.ua
Онищенко Наталія Петрівна головний спеціаліст 115 288-33-02 Onyshchenko@dsp.gov.ua
Захарова Надія Вікторівна (декрет) головний спеціаліст 115 288-33-02 Zakharova@dsp.gov.ua
Дудченко Тетяна Володимирівна головний спеціаліст 115 288-33-02
Єдамов Микола Васильович головний спеціаліст 115 288-33-02 Naporchuk@dsp.gov.ua
Дьяковський Артем Миколайович головний спеціаліст 109 288-33-02 Diakovskyi@dsp.gov.ua
 Відділ з питань оплати праці
Штронда Людмила Миколаївна головний спеціаліст 109 288-33-02 Shtronda@dsp.gov.ua
Расторгуєва Олена Миколаївна головний спеціаліст 109 288-33-02 Rastorhuieva@dsp.gov.ua
Знова Антон Юрійович провідний спеціаліст 109 288-33-02 Znova@dsp.gov.ua
Лаврова Тетяна Олександрівна головний спеціаліст 109 288-33-02
 

Відділ з питань охорони праці

Віжул Наталія Василівна начальник відділу 113 284-39-07 Vizhul@dsp.gov.ua
Павлунь Володимир Богданович головний спеціаліст 113 284-39-07 Pavlun@dsp.gov.ua
Лойшина Катерина Сергіївна головний спеціаліст 114 284-39-07 Loishyna@dsp.gov.ua
Ленда Наталія Миколаївна головний спеціаліст 114 284-39-07 Lenda@dsp.gov.ua
 

 Відділ з питань гігієни праці

Харчук Людмила Володимирівна начальник відділу 112 279-03-28 Kharchuk@dsp.gov.ua
 Відділ експертизи умов праці
Гончарук Володимир Феодосійович начальник відділу 112 279-05-53 Honcharuk@dsp.gov.ua
Куроченко Наталія Олександрівна головний спеціаліст 112 279-05-53 Kurochenko@dsp.gov.ua
Гавадзюк Євген Кирилович провідний спеціаліст 112 279-05-53 hovadziuk@dsp.gov.ua
 

 

 Сектор з питань застрахованих осіб та дитячої праці

Левшин Артем Олександрович завідувач сектору 111 288-28-93 Levshyn@dsp.gov.ua
Дурицька Ольга Миколаївна (декрет) головний спеціаліст 111 Durytska@dsp.gov.ua
Романенко Наталія Василівна головний спеціаліст 111 288-28-93 Romanenko@dsp.gov.ua
 

Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

Радецький директор департаменту 201 289-30-35 Radetskyi@dsp.gov.ua
Йосип Іванович
 

 Відділ нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці

Ігнатов

Олександр

Миколайович

заступник директора департаменту – начальник відділу 205 289-40-74 Ihnatov@dsp.gov.ua
Шутенко Олександр

Олександрович

головний спеціаліст 205 289-40-74 Shutenko@dsp.gov.ua
Мельнікова Лариса Анатоліївна головний  спеціаліст 203 289-50-69 Melnikova@dsp.gov.ua
Горбань Валерій Вікторович головний спеціаліст 207 289-87-91 Horban@dsp.gov.ua
Бєлоусов Павло Станіславович головний спеціаліст 207 278-65-42 bielousov@dsp.gov.ua
 

 Відділ нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку

Литвинов Володимир Володимирович начальник відділу 206 289-00-47

289-87-91

Lytvynov@dsp.gov.ua

520@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Шавернєв Володимир Васильович головний спеціаліст 205 289-40-74 Shaverniev@dsp.gov.ua
523@dsp.gov.ua
transport@dsp.gov.ua
Дригуля Сергій Володимирович головний спеціаліст 207 289-87-91 Dryhulia@dsp.gov.ua
521@dsp.gov.ua
transport@dsp.gov.ua
Литовченко Віра Вікторівна головний спеціаліст 206 289-87-91

289-00-47

 

Lytovchenko@dsp.gov.ua

522@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Столипін Юрій Вячеславович головний спеціаліст 206 289-00-47 Stolypin@dsp.gov.uа
 

Відділ нагляду на виробництві і об’єктах підвищеної небезпеки

Лісовик Василь Володимирович начальник відділу 202 289-45-82

289-86-30

Lisovik@dsp.gov.ua
Кузьмяк Андрій Володимирович головний спеціаліст 216 Кuzmiak@dsp.gov.ua
Жаворонкова Леся Вячеславівна головний спеціаліст 202 289-45-82

289-86-30

Zhavoronkova@dsp.gov.ua
Поремський Олександр Павлович головний спеціаліст 216 Poremskyi@dsp.gov.ua
Руденко Анна Віталіївна головний спеціаліст 203 289-50-69 Rudenko@dsp.gov.ua
Гончар Олег Володимирович головний спеціаліст 216
 

Відділ нагляду в АПК та СКС

Радіонов

Микола Олександрович

заступник директора департаменту – начальник відділу 204 289-30-33 Radionov@dsp.gov.ua
Тягай Максим Петрович заступник начальника відділу 208 279-05-52 Tiahai@dsp.gov.ua
Шептунова Зоя Іванівна головний спеціаліст 101 289-41-52 Sheptunova@dsp.gov.ua
Білоусова Валентина Хомівна головний спеціаліст 208 279-05-52 Bilousova@dsp.gov.ua
Бондарчук Оксана  Миколаївна головний спеціаліст 208 279-05-52 Bondarchuk@dsp.gov.ua
Кичилюк Наталія Віталіївна головний спеціаліст 101 289-41-52 Kychyliuk@dsp.gov.ua

545@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Слободянюк Іван Анатолійович головний спеціаліст 101 289-41-52 Slobodianiuk@dsp.gov.ua
Управління документального забезпечення, звернення громадян та доступу до публічної інформації
Яремчук Лариса Володимирівна начальник управління 311 248-74-95 L.V.Yaremchuk@dsp.gov.ua
006@dsp.gov.ua
 

 Відділ забезпечення діяльності керівника та контролю

Бурик Анна Андріївна головний спеціаліст приймальня 226-20-83 priym1@dsp.gov.ua
Горбенко Валентина Вікторівна головний спеціаліст 310 284-39-16 Gorbenko@dsp.gov.ua
Хаустова Наталія Вікторівна головний спеціаліст 108 226-20-83 khaustova@dsp.gov.ua
 

Відділ документального забезпечення та архівної справи

Федоренко Марина Анатоліївна начальник відділу 104 289-86-76 Fedorenko@dsp.gov.ua
620@dsp.gov.ua
Франкевич Тетяна Олексіївна провідний документознавець 104 289-86-76
Абдукарімова Тетяна Олегівна провідний документознавець 104 289-86-76 Abdukarimova@dsp.gov.ua

622@dsp.gov.ua

Коваленко Світлана Олексіївна провідний документознавець 104 289-86-76 Kovalenko@dsp.gov.ua

624@dsp.gov.ua

Тимченко Юлія Олександрівна провідний документознавець 104 289-86-76 Tymchenko@dsp.gov.ua

623@dsp.gov.ua

 

 Сектор по роботі зі зверненням громадян та доступу до публічної інформації

Лиштва Ольга Петрівна завідувач сектору 108 289-85-11 Lyshtva@dsp.gov.ua

630@dsp.gov.ua

Шептицька Ірина Анатоліївна головний спеціаліст 108 289-85-11 Sheptytska@dsp.gov.ua

631@dsp.gov.ua

 

 Управління юридичного забезпечення

 Відділ нормативно-правового забезпечення
Кокоша Ольга Миколаївна заступник начальника управління – начальник відділу 317 289-04-95 Kokosha@dsp.gov.ua
Вавілова Наталія Зіновіївна головний спеціаліст 314 289-71-49 Vavilova@dsp.gov.ua
Кущенко Валерія Валеріївна головний спеціаліст 314 289-71-49 Kushchenko@dsp.gov.ua
Новикова Тетяна Олександрівна головний спеціаліст 314 289-71-49 Novykova@dsp.gov.ua
Пьянковська Анастасія Едуардівна головний спеціаліст 318 289-54-68
 

7.2. Відділ претензійної роботи

Гришина Наталія Вадимівна начальник відділу 318 289-54-68 hryshyna@dsp.gov.ua
Мельничук Ірина Василівна головний спеціаліст 318 289-54-68 melnychuk@dsp.gov.ua
Кукайло Марина Олександрівна головний спеціаліст 318 289-54-68 Kukailo@dsp.gov.ua
Таранов Станіслав Ігорович головний спеціаліст 318 289-54-68 taranov@dsp.gov.ua
 

 

Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення

Шумило Галина Григорівна начальник управління – головний бухгалтер 221 289-39-91 Shumylo@dsp.gov.ua
008@dsp.gov.ua
 

Відділ бухгалтерського обліку

Яковецька Інна Володимирівна заступник начальника управління – заступник головного бухгалтера 222-A 234-45-85 Yakovetska@dsp.gov.ua
810@dsp.gov.ua
Волоха Ганна Леонідівна головний спеціаліст 222-A 289-51-24 Volokha@dsp.gov.ua
811@dsp.gov.ua
Іхно Вікторія Вікторівна головний спеціаліст 222-A 289-61-18 Ikhno@dsp.gov.ua
812@dsp.gov.ua
Литвинов Станіслав Васильович головний спеціаліст 222-A 289-61-18 Lytvynov.S@dsp.gov.ua
813@dsp.gov.ua
Герасим’юк Ірина Степанівна головний спеціаліст 222-A 284-39-04 Herasymiuk@dsp.gov.ua
825@dsp.gov.ua
 Відділ планування та консолідованої звітності
Семененко

Наталія Яківна

начальник відділу 222 279-05-70 Semenenko@dsp.gov.ua
820@dsp.gov.ua
Новохацька Юлія Миколаївна головний спеціаліст 222 284-39-04 Novokhatska@dsp.gov.ua
821@dsp.gov.ua
Ткачова Олена Анатоліївна головний спеціаліст 222 289-30-34 Tkachova@dsp.gov.ua
822@dsp.gov.ua
Присяжна Аліна Олександрівна (декрет) головний спеціаліст Prysiazhna@dsp.gov.ua
Черкес Олена Миколаївна (декрет) головний спеціаліст 222 289-30-34 Cherkes@dsp.gov.ua
 

 Сектор господарського та інформаційного забезпечення

Безсмертний Юрій Васильович Завідувач сектору 217 289-12-14 bezsmertnyi@dsp.gov.ua
Верич Олег Васильович провідний інспектор 218 289-50-78
Калина Артем Володимирович провідний інженер-програміст сектору 218 289-50-78 admin@dsp.gov.ua
Лепська Каріна Геннадіївна провідний інженер-програміст сектору 218 289-50-78 admin@dsp.gov.ua
 

 Управління інспекційної діяльності

Ємельянова Наталя Анатоліївна начальник управління 214 289-30-20 Yemelianova@dsp.gov.ua
 

 Відділ розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму

Гнатюк Олег Анатолійович Заступник начальника управління – начальник відділу розслідування 214 248-74-56
Савенкова Наталія Валеріївна головний спеціаліст 223 289-85-93 Savenkova@dsp.gov.ua
Нічик Світлана Вікторівна головний спеціаліст 223 289-70-09 Nichyk@dsp.gov.ua
Садовнік Павло Григорович головний спеціаліст 223 289-70-09 sadovnik@dsp.gov.ua
 

Відділ організаційного забезпечення та планування діяльності

Кравченко Наталія Станіславівна (декрет) головний спеціаліст Kravchenko@dsp.gov.ua
Новак Віра Вікторівна головний спеціаліст 223 289-85-93 Novak@dsp.gov.ua
Казакова Діана Миколаївна головний спеціаліст 224 289-70-09 Kazakova@dsp.gov.ua
Дубовик Микола Юрійович головний спеціаліст 214 248-74-56 Dubovyk@dsp.gov.ua
Темна Інна Станіславівна (декрет) головний спеціаліст Temna@dsp.gov.ua
Юрченко Катерина Павлівна головний спеціаліст yurchenko@dsp.gov.ua
 

Управління гірничого нагляду

Дорошенко Юрій Володимирович начальник управління 213 289-53-59 doroshenko@dsp.gov.ua
 

 Відділ нагляду у вугільній промисловості

Степановський

Євген

Семенович

заступник начальника управління – начальник відділу 212 284-38-92 Stepanovskyi@dsp.gov.ua
1010@dsp.gov.ua
Дорохов Олег Володимирович головний спеціаліст 212 284-39-09 Dorokhov@dsp.gov.ua
1012@dsp.gov.ua
Сергієнко

Сергій Григорійович

головний спеціаліст 212 284-39-09 Serhiienko@dsp.gov.ua
1011@dsp.gov.ua
Рудюк Ігор Віталійович головний спеціаліст 212 289-30-27 Rudiuk@dsp.gov.ua
1013@dsp.gov.ua
Литвинов Віталій Володимирович головний спеціаліст 212  284-39-09 LytvynovVV@dsp.gov.ua
 

 

Відділ нагляду у гірничодобувній промисловості, за вибуховими роботами та утилізацією боєприпасів

Соболевський Дмитро Вікторович головний спеціаліст 211 248-74-57 Sobolevskyi@dsp.gov.ua
1022@dsp.gov.ua
Плетньова Світлана Вікторівна головний спеціаліст 211 289-83-56 Pletnova@dsp.gov.ua
1021@dsp.gov.ua
Жукоцький головний спеціаліст 211 248-74-57 zhukotskyi@dsp.gov.ua
Володимир Іванович
 Відділ геолого-маркшейдерських робіт
Мозговенко Оксана Іванівна начальник відділу 210 289-30-31 Mozghovenko@dsp.gov.ua
1033@dsp.gov.ua
Задніпрянець Світлана Анатоліївна головний спеціаліст 210 289-30-31 Zadniprianets@dsp.gov.ua
1031@dsp.gov.ua
Гетьман

Олександр Іванович

головний спеціаліст 210 289-39-92 hetman@dsp.gov.ua
Відділ персоналу
Дем’яненко начальник відділу 313 284-39-01 Demianenko@dsp.gov.ua
Олександр Михайлович
Прохоренко заступник начальника відділу 100 248-74-58 Prokhorenko@dsp.gov.ua
Юлія Володимирівна(декрет)
Єременко Віталій Вікторович головний спеціаліст 100 288-33-02 Yeremenko@dsp.gov.ua
Дитина Ольга Петрівна

Максумова

головний спеціаліст 100 248-74-58 Dytyna@dsp.gov.ua
головний спеціаліст 100 289-03-32 Maksumova@dsp.gov.ua
Аліна Сабірівна
Король головний спеціаліст 100 289-03-32 Korol@dsp.gov.ua
Олена Григорівна
Никодюк Алла Василівна Головний спеціаліст 100 289-03-32
 

Відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг

Бабенко Сергій Костянтинович начальник 103 289-30-26 Babenko@dsp.gov.ua
відділу 120@dsp.gov.ua
Мар’єнко Юрій Михайлович заступник начальника відділу 107 279-06-30 Marienko@dsp.gov.ua
124@dsp.gov.ua
Бабич Дмитро Анатолійович головний спеціаліст 108 289-30-32
Івченко Ганна Михайлівна головний спеціаліст 106 289-30-32 Ivchenko@dsp.gov.ua
121@dsp.gov.ua
Іващенко Катерина Василівна головний спеціаліст 107 279-06-30 Ivashchenko@dsp.gov.ua
131@dsp.gov.ua
Лавай Надія Василівна (декрет) головний спеціаліст Lavai@dsp.gov.ua
Шарафан Ірина Юріївна головний спеціаліст 107 289-30-32 sharafan@dsp.gov.ua
122@dsp.gov.ua
 Відділ стратегічного планування  діяльності та розвитку територіальних органів
Лагута Юрій Володимирович Начальник відділу 118 278-20-91 laguta@dsp.gov.ua
Галай Анатолій Олегович головний спеціаліст 118 278-20-91
Демченко Тетяна Федорівна головний спеціаліст 307 289-54-13 priyam2@dsp.gov.ua
Сектор внутрішнього аудиту
Сироватка Ірина Миколаївна завідувач сектору 102 289-13-22 Syrovatka@dsp.gov.ua
Тимошко Роман Миколайович головний спеціаліст 312 279-05-56 Tymoshko@dsp.gov.ua
Мельянков Сергій Анатолійович головний спеціаліст 312 279-05-56 Meliankov@dsp.gov.ua
Людвик Олена Сергіївна головний спеціаліст 312 279-05-56
 Сектор взаємодії зі ЗМІ
Дронговська Олена Віталіївна завідувач сектору 321 289-61-36 drongovska_ev@ukr.net
Больбат Олена Володимирівна Головний спеціаліст 321 289-61-36 press@dsp.gov.ua
 

Сектор міжнародних звя’зків та з питань Євроінтеграції

Місяць Олена Дмитрівна завідувач сектору 315 248-74-36 Misiats@dsp.gov.ua
Мельник Юлія Ігорівна головний спеціаліст 315 248-74-36 Melnyk@dsp.gov.ua
Пілецький Сергій Анатолійович головний спеціаліст 315 248-74-36 piletskyi@dsp.gov.ua
 

Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи

Довженко Олена Василівна головний спеціаліст 219 289-87-35 Dovzhenko@dsp.gov.ua
 

 

 

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

Гарбар Олександр Володимирович головний спеціаліст 215 248-74-35 Harbar@dsp.gov.ua
 Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
Коновалов Едуард Вікторович головний спеціаліст 315 289-03-35 Konovalov@dsp.gov.ua

 

Translate »