Контактна інформація працівників апарату Держпраці

Інформація оновлена станом на 01.01.2020

Поштова адреса (співпадає з фактичною адресою): 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14

E-mail: dsp@dsp.gov.ua

Години роботи в Держпраці передбачені внутрішнім трудовим розпорядком:

Понеділок – четвер: 9.00 – 18.00 . Обід: 13.00-13.45 .
П’ятниця: 9.00 – 16.45. Обід 13.00 – 13.45 .

  Контактна інформація працівників апарату Держпраці

ПІБ

працівника

Посада № кабінету Службовий телефон Електронна адреса
(email)
Дегнера Ігор Анатолійович т.в.о. Голови 301 279-00-85

Ф.289-55-24

priym@dsp.gov.ua
Горбатюк Алла Володимирівна заступник Голови 320 279-03-25  horbatiuk@dsp.gov.ua
Шумелюк Ігор Іванович
заступник Голови
307 289-54-13
Shumeliuk@dsp.gov.ua

 

Сажієнко Віталій Валерійович  заступник Голови 311 248-74-95 sazhiienko@dsp.gov.ua

3. Департамент з питань праці

Дегнера Ігор Анатолійович директор Dehnera@dsp.gov.ua
 

3.1. Відділ з питань трудових відносин

Коновалова Олена Анатоліївна заступник директора – начальник відділу 117 234-52-70 Konovalova@dsp.gov.ua
Литвинов Ігор Геннадійович Заступник начальника відділу 117 234-52-70 lytvynov.i@dsp.gov.ua
Галай Анатолій Олегович головний спеціаліст 116 234-52-70 Halai@dsp.gov.ua
Сатаніна Оксана Олексіївна головний спеціаліст 116 234-52-70 satanina@dsp.gov.ua
Штронда Людмила Миколаївна Головний спеціаліст 116 234-52-70 shtronda@dsp.gov.ua
Дронговська Олена Віталіївна Головний спеціаліст 116 234-52-70 drongovska_ev@ukr.net
Законов Андрій Олександрович Головний спеціаліст 316 248-74-36 zakonov@dsp.gov.ua
3.2. Відділ з питань зайнятості 
Стасюк Світлана Валентинівна начальник відділу 115 288-33-02 Stasiuk@dsp.gov.ua
Онищенко Наталія Петрівна головний спеціаліст 115 288-33-02 Onyshchenko@dsp.gov.ua
Знова Антон Юрійович провідний спеціаліст 115 288-33-02 znova@dsp.gov.ua
Єдамов Микола Васильович головний спеціаліст 115 288-33-02 Naporchuk@dsp.gov.ua
3.3. Відділ з питань державного нагляду за додержанням законодавства про працю
Гончарук Володимир Феодосійович Заступник директора департаменту – начальник відділу 105 278-66-47 Honcharuk@dsp.gov.ua
Бондар Вадим Олександрович головний спеціаліст 105 278-66-47 Bondar@dsp.gov.ua
Кантур Оксана Миколаївна головний спеціаліст 105 278-66-47 kantur@dsp.gov.ua
Ларіна Тетяна Анатоліївна
головний спеціаліст 105
278-66-47  
 

3.4. Відділ з питань охорони праці

Віжул Наталія Василівна начальник відділу 113 284-39-07 Vizhul@dsp.gov.ua
Павлунь Володимир Богданович головний спеціаліст 113 284-39-07 Pavlun@dsp.gov.ua
Маркіз Катерина Сергіївна головний спеціаліст 114 284-39-07 Loishyna@dsp.gov.ua
Ленда Наталія Миколаївна головний спеціаліст 114 284-39-07 Lenda@dsp.gov.ua
3.5. Відділ з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці
Харчук Людмила Володимирівна начальник відділу 112 279-03-28 kharchuk@dsp.gov.ua
Дудченко Тетяна Володимирівна головний спеціаліст 112 279-03-28 dudchenko@dsp.gov.ua
Куроченко Наталія Олександрівна головний спеціаліст 112 279-05-53 kurochenko@dsp.gov.ua
Гавадзюк Євген Кирилович провідний спеціаліст 112 279-05-53 hovadziuk@dsp.gov.ua
3.6. Сектор з питань застрахованих осіб та дитячої праці 
Левшин Артем Олександрович завідувач сектору 111 288-28-93 Levshyn@dsp.gov.ua
Дурицька Ольга Миколаївна (декрет) головний спеціаліст 111 Durytska@dsp.gov.ua
Романенко Наталія Василівна головний спеціаліст 111 288-28-93 Romanenko@dsp.gov.ua
3.7. Сектор аналітичного забезпечення діяльності департаменту
Нічик Світлана Вікторівна Завідувач сектору 109 289-86-74 Nichyk@dsp.gov.ua
Кравченко Наталія Станіславівна головний спеціаліст 109 288-33-02 Kravchenko@dsp.gov.ua
4. Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Радецький

Йосип Іванович

директор департаменту 201 289-30-35 Radetskyi@dsp.gov.ua
4.1. Відділ нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці
Ігнатов Олександр

Миколайович

заступник директора департаменту – начальник відділу 205 289-40-74 Ihnatov@dsp.gov.ua
Мельнікова Лариса Анатоліївна головний  спеціаліст 203 289-50-69 Melnikova@dsp.gov.ua
Горбань Валерій Вікторович головний спеціаліст 207 289-87-91 Horban@dsp.gov.ua
Столипін Юрій Вячеславович головний спеціаліст 206 289-00-47 Stolypin@dsp.gov.uа
4.2. Відділ нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку
Литвинов Володимир Володимирович начальник відділу 206 289-00-47

289-87-91

Lytvynov@dsp.gov.ua520@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Шавернєв Володимир Васильович головний спеціаліст 205 289-40-74 Shaverniev@dsp.gov.ua

 

transport@dsp.gov.ua

Дригуля Сергій Володимирович головний спеціаліст 207 289-00-47 Dryhulia@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Литовченко Віра Вікторівна головний спеціаліст  

206

289-87-91

289-00-47

Lytovchenko@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Бєлоусов Павло Станіславович головний спеціаліст 207 289-87-91 bielousov@dsp.gov.ua
4.3. Відділ нагляду на виробництві і об’єктах підвищеної небезпеки
Лісовик Василь Володимирович начальник відділу 202 289-45-82

289-86-30

Lisovik@dsp.gov.ua
Кузьмяк Андрій Володимирович головний спеціаліст 216 278-20-96 Кuzmiak@dsp.gov.ua
Жаворонкова Леся Вячеславівна головний спеціаліст 202 289-45-82

289-86-30

Zhavoronkova@dsp.gov.ua
Поремський Олександр Павлович головний спеціаліст 216 278-20-96 Poremskyi@dsp.gov.ua
Руденко Анна Віталіївна головний спеціаліст 203 289-50-69 Rudenko@dsp.gov.ua
Гончар Олег Володимирович головний спеціаліст 203 278-20-96 Honchar@dsp.gov.ua
4.4. Відділ нагляду в АПК та СКС
Радіонов

Микола Олександрович

заступник директора департаменту – начальник відділу 204 289-30-33

(факс)

Radionov@dsp.gov.ua
Тягай Максим Петрович заступник начальника відділу 208 279-05-52 Tiahai@dsp.gov.ua
Шептунова Зоя Іванівна головний спеціаліст 101 289-41-52 Sheptunova@dsp.gov.ua
Білоусова Валентина Хомівна головний спеціаліст 208 279-05-52 Bilousova@dsp.gov.ua
Бондарчук Оксана  Миколаївна головний спеціаліст 208 279-05-52 Bondarchuk@dsp.gov.ua
Юрченко Катерина Павлівна головний спеціаліст 206 289-00-47 yurchenko@dsp.gov.ua
Кичилюк Наталія Віталіївна (декрет) головний спеціаліст Kychyliuk@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Слободянюк Іван Анатолійович головний спеціаліст 101 Slobodianiuk@dsp.gov.ua
5. Управління документального забезпечення, звернення громадян та доступу до публічної інформації
5.1. Відділ забезпечення діяльності керівника та контролю
Бурик Анна Андріївна

(декрет)

головний спеціаліст приймальня 279-00-85 priym1@dsp.gov.ua
Нікора Олена Володимирівна головний спеціаліст приймальня 279-00-85 priym1@dsp.gov.ua
Горбенко Валентина Вікторівна головний спеціаліст 310 284-39-16 Gorbenko@dsp.gov.ua
5.2. Відділ документального забезпечення та архівної справи
Лиштва Ольга Петрівна начальник відділу 104 289-86-76 Lyshtva@dsp.gov.ua

 

Франкевич Тетяна Олексіївна провідний документознавець 104 289-86-76 dsp@dsp.gov.ua
Абдукарімова Тетяна Олегівна провідний документознавець 104 289-86-76 Abdukarimova@dsp.gov.ua

 

Коваленко Світлана Олексіївна провідний документознавець 104 289-86-76 Kovalenko@dsp.gov.ua

 

Тимченко Юлія Олександрівна провідний документознавець 104 289-86-76 Tymchenko@dsp.gov.ua

 

   5.3. Сектор по роботі зі зверненням громадян та доступу до публічної інформації
Татарчук Ірина Михайлівна
завідувач сектору
108
289-85-11
zvern@dsp.gov.ua
Шептицька Ірина Анатоліївна головний спеціаліст 108 289-85-11 Sheptytska@dsp.gov.ua

 

6. Управління юридичного забезпечення
6.1. Відділ нормативно-правового забезпечення 
Вавілова Наталія Зіновіївна головний спеціаліст 314 289-71-49 Vavilova@dsp.gov.ua
Березовська Валерія Валеріївна головний спеціаліст 314 289-71-49 Kushchenko@dsp.gov.ua
Новикова Тетяна Олександрівна
головний спеціаліст 314 289-71-49 Novykova@dsp.gov.ua
Пянковська Анастасія Едуардівна головний спеціаліст 318 289-71-49  
6.2. Відділ претензійної роботи
Сапсай Світлана Валентинівна головний спеціаліст 318 289-54-68 sapsaj@dsp.gov.ua.
Васильєва Вікторія Валеріївна головний спеціаліст 318 289-54-68 vasylieva@dsp.gov.ua
7. Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення
Калмикова Галина Григорівна (Шумило) начальник управління – головний бухгалтер 221 289-39-91 Shumylo@dsp.gov.ua

 

7.1. Відділ бухгалтерського обліку
Яковецька Інна Володимирівна заступник начальника управління – заступник головного бухгалтера 222-A 234-45-85 Yakovetska@dsp.gov.ua

 

Волоха Ганна Леонідівна головний спеціаліст 222-A 289-51-24 Volokha@dsp.gov.ua

 

Іхно Вікторія Вікторівна головний спеціаліст 222-A 289-61-18 Ikhno@dsp.gov.ua

 

Литвинов Станіслав Васильович головний спеціаліст 222-A 289-61-18 Lytvynov.S@dsp.gov.ua

 

Герасимюк Ірина Степанівна головний спеціаліст 222-A 289-61-18 Herasymiuk@dsp.gov.ua
7.2. Відділ планування та консолідованої звітності
Семененко Наталія Яківна начальник відділу 222 279-05-70 Semenenko@dsp.gov.ua

 

Новохацька Юлія Миколаївна (декрет)
головний спеціаліст 222 284-39-04 Novokhatska@dsp.gov.ua

 

Ткачова Олена Анатоліївна головний спеціаліст 222 289-30-34 Tkachova@dsp.gov.ua

822@dsp.gov.ua

Присяжна Аліна Олександрівна головний спеціаліст     Prysiazhna@dsp.gov.ua
Черкес Олена Миколаївна головний спеціаліст 222 289-30-34 Cherkes@dsp.gov.ua
7.3. Сектор господарського та інформаційного забезпечення
Безсмертний Юрій Васильович завідувач сектору 217 289-12-14 bezsmertnyi@dsp.gov.ua
Верич Олег Васильович провідний інспектор 217 289-00-85 admin@dsp.gov.ua
Калина Артем Володимирович провідний інженер-програміст сектору 218 289-50-78 admin@dsp.gov.ua
8. Управління інспекційної діяльності 
214 289-30-20
8.1. Відділ розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму
Гнатюк Олег Анатолійович заступник начальника управління – начальник відділу 214 289-30-20 hnatiuk_o@dsp.gov.ua
Савенкова Наталія Валеріївна головний спеціаліст 223 289-85-93 Savenkova@dsp.gov.ua
Садовнік Павло Григорович головний спеціаліст 223 289-70-09 sadovnik@dsp.gov.ua
Бєлоусова Ольга Іванівна головний спеціаліст 223 289-85-93 bielousova.o@dsp.gov.ua
             8.2. Відділ організаційного забезпечення та планування діяльності
Панченко Віталій Олександрович Начальник відділу 224 278-66-16 panchenko@dsp.gov.ua
Новак Віра Вікторівна головний спеціаліст 223 289-85-93 Novak@dsp.gov.ua
Дубовик Микола Юрійович головний спеціаліст 214 248-74-56 Dubovyk@dsp.gov.ua
Темна Інна Станіславівна головний спеціаліст Temna@dsp.gov.ua
9. Управління гірничого нагляду

9.1 Відділ нагляду у вугільній промисловості

Дорохов Олег Володимирович головний спеціаліст 212 284-39-09 Dorokhov@dsp.gov.ua

1012@dsp.gov.ua

Сергієнко Сергій Григорійович головний спеціаліст 212 284-39-09 Serhiienko@dsp.gov.ua

1011@dsp.gov.ua

Рудюк Ігор Віталійович головний спеціаліст 212 289-30-27 Rudiuk@dsp.gov.ua

1013@dsp.gov.ua

Литвинов Віталій Володимирович головний спеціаліст 212 289-30-27 LytvynovVV@dsp.gov.ua
9.2. Відділ нагляду у гірничодобувній промисловості, за вибуховими роботами та утилізацією боєприпасів
Соболевський Дмитро Вікторович головний спеціаліст 211 248-74-57 Sobolevskyi@dsp.gov.ua

1022@dsp.gov.ua

Плетньова Світлана Вікторівна головний спеціаліст 211 289-83-56 Pletnova@dsp.gov.ua

1021@dsp.gov.ua

Романенко Роман Вікторович провідний спеціаліст 211 289-83-56 
9.3. Відділ геолого-маркшейдерських робіт 
Мозговенко Оксана Іванівна начальник відділу 210 289-30-31 Mozghovenko@dsp.gov.ua

1033@dsp.gov.ua

Задніпрянець Світлана Анатоліївна головний спеціаліст 210

 

289-30-31 Zadniprianets@dsp.gov.ua

1031@dsp.gov.ua

Гетьман Олександр Іванович головний спеціаліст 210 289-39-92 hetman@dsp.gov.ua
Петров Анатолій Андрійович головний спеціаліст 210 289-30-31 AnPetrov@meta.ua
 

10. Відділ персоналу

Дем’яненко

Олександр Михайлович

начальник відділу 313 284-39-01 Demianenko@dsp.gov.ua
Прохоренко

Юлія Володимирівна (декрет)

заступник начальника відділу 100 248-74-58 Prokhorenko@dsp.gov.ua
Король

Олена Григорівна

головний спеціаліст 100 289-03-32 Korol@dsp.gov.ua
Павлюковська Яна Олександрівна головний спеціаліст 100 288-33-02
Зайцева Світлана Валеріївна головний спеціаліст 100 248-74-58
Никодюк Алла Василівна головний спеціаліст 100 289-03-32  
11. Відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг
Бабенко Сергій Костянтинович начальник

відділу

103 289-30-26

 

Babenko@dsp.gov.ua

120@dsp.gov.ua

Мар’єнко Юрій Михайлович заступник начальника відділу 107 279-06-30 Marienko@dsp.gov.ua

124@dsp.gov.ua

Бабич Дмитро Анатолійович головний спеціаліст 108 289-30-32  
Івченко Ганна Михайлівна головний спеціаліст 106 278-23-22 Ivchenko@dsp.gov.ua

121@dsp.gov.ua

Іващенко Катерина Василівна головний спеціаліст 107 279-06-30 Ivashchenko@dsp.gov.ua

131@dsp.gov.ua

Лавай Надія Василівна головний спеціаліст 107 279-06-30 Lavai@dsp.gov.ua
Шарафан Ірина Юріївна(декрет) головний спеціаліст 107 289-30-32 sharafan@dsp.gov.ua

122@dsp.gov.ua

 12. Відділ стратегічного планування  діяльності та розвитку територіальних органів
Лагута Юрій Володимирович Начальник відділу 315 278-20-91 laguta@dsp.gov.ua
Расторгуєва Олена Миколаївна головний спеціаліст 109 288-33-02 Rastorhuieva@dsp.gov.ua
Демченко Тетяна Федорівна головний спеціаліст 307 289-54-13  
 13. Сектор внутрішнього аудиту
Сироватка Ірина Миколаївна завідувач сектору 102 289-13-22 Syrovatka@dsp.gov.ua
Тимошко Роман Миколайович головний спеціаліст 312 279-05-56 Tymoshko@dsp.gov.ua
Мельянков Сергій Анатолійович головний спеціаліст 312 279-05-56 Meliankov@dsp.gov.ua
14.Головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ
Баришевська Оксана Леонідівна
головний спеціаліст
321
289-61-36
press@dsp.gov.ua
15. Сектор міжнародних звя’зків та з питань Євроінтеграції
Місяць Олена Дмитрівна (декрет) завідувач сектору 105 248-74-36 Misiats@dsp.gov.ua
Мельник Юлія

 Ігорівна (декрет)

головний спеціаліст 105 248-74-36 Melnyk@dsp.gov.ua
Гринюк Наталія Вікторівна головний спеціаліст 105 248-74-36  
16. Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи 
Довженко Олена Василівна головний спеціаліст 219 289-87-35 Dovzhenko@dsp.gov.ua
17. Головний спеціаліст з питань протидії корупції
Гарбар Олександр Володимирович головний спеціаліст 215 248-74-35 Harbar@dsp.gov.ua
18. Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

Середюк Юрій Володимирович  головний спеціаліст 315 289-03-35

 

Translate »