Контактна інформація працівників апарату Держпраці

Інформація оновлена станом на 25.07.2019

Поштова адреса (співпадає з фактичною адресою): 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14

E-mail: dsp@dsp.gov.ua

Години роботи в Держпраці передбачені внутрішнім трудовим розпорядком:

Понеділок – четвер: 9.00 – 18.00 . Обід: 13.00-13.45 .
П’ятниця: 9.00 – 16.45. Обід 13.00 – 13.45 .

  Контактна інформація працівників апарату Держпраці

ПІБ

працівника

Посада № кабінету Службовий телефон Електронна адреса
(email)
Чернега Роман Тарасович Голова 301 279-00-85

Ф.289-55-24

priym@dsp.gov.ua
Шумелюк Ігор Іванович заступник Голови 307 289-54-13 Shumeliuk@dsp.gov.ua
Горбатюк Алла Володимирівна
заступник Голови
118
279-03-25
 
 

 4. Департамент з питань праці

Дегнера Ігор Анатолійович директор 110 Dehnera@dsp.gov.ua
 

4.1. Відділ з питань трудових відносин

Коновалова Олена Анатоліївна заступник директора – начальник відділу 117 234-52-70 Konovalova@dsp.gov.ua
Литвинов Ігор Геннадійович Заступник начальника відділу 117 234-52-70 lytvynov.i@dsp.gov.ua
Галай Анатолій Олегович головний спеціаліст 116 234-52-70 Halai@dsp.gov.ua
Сатаніна Оксана Олексіївна головний спеціаліст 116 234-52-70 satanina@dsp.gov.ua
Штронда Людмила Миколаївна Головний спеціаліст 116 234-52-70 shtronda@dsp.gov.ua
Дронговська Олена Віталіївна Головний спеціаліст 116 234-52-70 drongovska_ev@ukr.net
Законов Андрій Олександрович Головний спеціаліст 316 248-74-36 zakonov@dsp.gov.ua
4.2. Відділ з питань зайнятості 
Стасюк Світлана Валентинівна начальник відділу 115 288-33-02 Stasiuk@dsp.gov.ua
Онищенко Наталія Петрівна головний спеціаліст 115 288-33-02 Onyshchenko@dsp.gov.ua
Знова Антон Юрійович провідний спеціаліст 115 288-33-02 znova@dsp.gov.ua
Єдамов Микола Васильович головний спеціаліст 115 288-33-02 Naporchuk@dsp.gov.ua
4.3. Відділ з питань державного нагляду за додержанням законодавства про працю
Гончарук Володимир Феодосійович Заступник директору департаменту – начальник відділу 105 278-66-47 Honcharuk@dsp.gov.ua
Бондар Вадим Олександрович головний спеціаліст 105 278-66-47 Bondar@dsp.gov.ua
Кантур Оксана Миколаївна головний спеціаліст 105 278-66-47 kantur@dsp.gov.ua
Ларіна Тетяна Анатоліївна
головний спеціаліст 105
278-66-47  
 

4.4. Відділ з питань охорони праці

Віжул Наталія Василівна начальник відділу 113 284-39-07 Vizhul@dsp.gov.ua
Павлунь Володимир Богданович головний спеціаліст 113 284-39-07 Pavlun@dsp.gov.ua
Маркіз Катерина Сергіївна головний спеціаліст 114 284-39-07 Loishyna@dsp.gov.ua
Ленда Наталія Миколаївна головний спеціаліст 114 284-39-07 Lenda@dsp.gov.ua
4.5. Відділ з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці
Харчук Людмила Володимирівна начальник відділу 112 279-03-28 kharchuk@dsp.gov.ua
Дудченко Тетяна Володимирівна головний спеціаліст 112 279-03-28 dudchenko@dsp.gov.ua
Куроченко Наталія Олександрівна головний спеціаліст 112 279-05-53 kurochenko@dsp.gov.ua
Гавадзюк Євген Кирилович провідний спеціаліст 112 279-05-53 hovadziuk@dsp.gov.ua
4.6. Сектор з питань застрахованих осіб та дитячої праці 
Левшин Артем Олександрович завідувач сектору 111 288-28-93 Levshyn@dsp.gov.ua
Дурицька Ольга Миколаївна (декрет) головний спеціаліст 111 Durytska@dsp.gov.ua
Романенко Наталія Василівна головний спеціаліст 111 288-28-93 Romanenko@dsp.gov.ua
 4.7. Сектор аналітичного забезпечення діяльності департаменту
Нічик Світлана Вікторівна Завідувач сектору 109 289-86-74 Nichyk@dsp.gov.ua
Кравченко Наталія Станіславівна головний спеціаліст 109 288-33-02 Kravchenko@dsp.gov.ua
5. Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Радецький

Йосип Іванович

директор департаменту 201 289-30-35 Radetskyi@dsp.gov.ua
5.1. Відділ нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці
Ігнатов Олександр

Миколайович

заступник директора департаменту – начальник відділу 205 289-40-74 Ihnatov@dsp.gov.ua
Мельнікова Лариса Анатоліївна головний  спеціаліст 203 289-50-69 Melnikova@dsp.gov.ua
Горбань Валерій Вікторович головний спеціаліст 207 289-87-91 Horban@dsp.gov.ua
Столипін Юрій Вячеславович головний спеціаліст 206 289-00-47 Stolypin@dsp.gov.uа
 5.2. Відділ нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку
Литвинов Володимир Володимирович начальник відділу 206 289-00-47

289-87-91

Lytvynov@dsp.gov.ua520@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Шавернєв Володимир Васильович головний спеціаліст 205 289-40-74 Shaverniev@dsp.gov.ua

523@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Дригуля Сергій Володимирович головний спеціаліст 207 289-00-47 Dryhulia@dsp.gov.ua

521@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Литовченко Віра Вікторівна головний спеціаліст  

206

289-87-91

289-00-47

Lytovchenko@dsp.gov.ua

522@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Бєлоусов Павло Станіславович головний спеціаліст 207 289-87-91 bielousov@dsp.gov.ua
5.3. Відділ нагляду на виробництві і об’єктах підвищеної небезпеки
Лісовик Василь Володимирович начальник відділу 202 289-45-82

289-86-30

Lisovik@dsp.gov.ua
Кузьмяк Андрій Володимирович головний спеціаліст 216 278-20-96 Кuzmiak@dsp.gov.ua
Жаворонкова Леся Вячеславівна головний спеціаліст 202 289-45-82

289-86-30

Zhavoronkova@dsp.gov.ua
Поремський Олександр Павлович головний спеціаліст 216 278-20-96 Poremskyi@dsp.gov.ua
Руденко Анна Віталіївна головний спеціаліст 203 289-50-69 Rudenko@dsp.gov.ua
Гончар Олег Володимирович головний спеціаліст 203 278-20-96 Honchar@dsp.gov.ua
5.4. Відділ нагляду в АПК та СКС
Радіонов

Микола Олександрович

заступник директора департаменту – начальник відділу 204 289-30-33

(факс)

Radionov@dsp.gov.ua
Тягай Максим Петрович заступник начальника відділу 208 279-05-52 Tiahai@dsp.gov.ua
Шептунова Зоя Іванівна головний спеціаліст 101 289-41-52 Sheptunova@dsp.gov.ua
Білоусова Валентина Хомівна головний спеціаліст 208 279-05-52 Bilousova@dsp.gov.ua
Бондарчук Оксана  Миколаївна головний спеціаліст 208 279-05-52 Bondarchuk@dsp.gov.ua
Юрченко Катерина Павлівна головний спеціаліст 206 289-00-47 yurchenko@dsp.gov.ua
Кичилюк Наталія Віталіївна (декрет) головний спеціаліст Kychyliuk@dsp.gov.ua

545@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Слободянюк Іван Анатолійович головний спеціаліст 101 Slobodianiuk@dsp.gov.ua
6. Управління документального забезпечення, звернення громадян та доступу до публічної інформації
Яремчук Лариса Володимирівна начальник управління 311 248-74-95 L.V.Yaremchuk@dsp.gov.ua

006@dsp.gov.ua

6.1. Відділ забезпечення діяльності керівника та контролю
Бурик Анна Андріївна головний спеціаліст приймальня 279-00-85 priym1@dsp.gov.ua
Горбенко Валентина Вікторівна головний спеціаліст 310 284-39-16 Gorbenko@dsp.gov.ua
6.2. Відділ документального забезпечення та архівної справи
Лиштва Ольга Петрівна начальник відділу 104 289-86-76 Lyshtva@dsp.gov.ua

630@dsp.gov.ua

Франкевич Тетяна Олексіївна провідний документознавець 104 289-86-76 dsp@dsp.gov.ua
Абдукарімова Тетяна Олегівна провідний документознавець 104 289-86-76 Abdukarimova@dsp.gov.ua

622@dsp.gov.ua

Коваленко Світлана Олексіївна провідний документознавець 104 289-86-76 Kovalenko@dsp.gov.ua

624@dsp.gov.ua

Тимченко Юлія Олександрівна провідний документознавець 104 289-86-76 Tymchenko@dsp.gov.ua

623@dsp.gov.ua

    6.3. Сектор по роботі зі зверненням громадян та доступу до публічної інформації
Татарчук Ірина Михайлівна
завідувач сектору
108
289-85-11
zvern@dsp.gov.ua
Шептицька Ірина Анатоліївна головний спеціаліст 108 289-85-11 Sheptytska@dsp.gov.ua

631@dsp.gov.ua

7. Управління юридичного забезпечення
Кокоша Ольга Миколаївна начальник

управління

317 289-04-95 Kokosha@dsp.gov.ua
7.1. Відділ нормативно-правового забезпечення 
Вавілова Наталія Зіновіївна головний спеціаліст 314 289-71-49 Vavilova@dsp.gov.ua
Березовська Валерія Валеріївна головний спеціаліст 314 289-71-49 Kushchenko@dsp.gov.ua
Новикова Тетяна Олександрівна (декрет)
головний спеціаліст 314 289-71-49 Novykova@dsp.gov.ua
Пянковська Анастасія Едуардівна головний спеціаліст 318 289-71-49  
7.2. Відділ претензійної роботи
Гришина Наталія Вадимівна начальник відділу 318 289-54-68 hryshyna@dsp.gov.ua
Мельничук Ірина Василівна головний спеціаліст 318 289-54-68 melnychuk@dsp.gov.ua
Таранов Станіслав Ігорович головний спеціаліст 318 289-54-68 taranov@dsp.gov.ua
8. Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення
Калмикова Галина Григорівна (Шумило) начальник управління – головний бухгалтер 221 289-39-91 Shumylo@dsp.gov.ua

008@dsp.gov.ua

8.1. Відділ бухгалтерського обліку
Яковецька Інна Володимирівна заступник начальника управління – заступник головного бухгалтера 222-A 234-45-85 Yakovetska@dsp.gov.ua

810@dsp.gov.ua

Волоха Ганна Леонідівна головний спеціаліст 222-A 289-51-24 Volokha@dsp.gov.ua

811@dsp.gov.ua

Іхно Вікторія Вікторівна головний спеціаліст 222-A 289-61-18 Ikhno@dsp.gov.ua

812@dsp.gov.ua

Литвинов Станіслав Васильович головний спеціаліст 222-A 289-61-18 Lytvynov.S@dsp.gov.ua

813@dsp.gov.ua

Герасимюк Ірина Степанівна головний спеціаліст 222-A 289-61-18 Herasymiuk@dsp.gov.ua
8.2. Відділ планування та консолідованої звітності
Семененко Наталія Яківна начальник відділу 222 279-05-70 Semenenko@dsp.gov.ua

820@dsp.gov.ua

Новохацька Юлія Миколаївна (декрет)
головний спеціаліст 222 284-39-04 Novokhatska@dsp.gov.ua

821@dsp.gov.ua

Ткачова Олена Анатоліївна головний спеціаліст 222 289-30-34 Tkachova@dsp.gov.ua

822@dsp.gov.ua

Присяжна Аліна Олександрівна головний спеціаліст     Prysiazhna@dsp.gov.ua
Черкес Олена Миколаївна (декрет) головний спеціаліст 222 289-30-34 Cherkes@dsp.gov.ua
8.3. Сектор господарського та інформаційного забезпечення
Безсмертний Юрій Васильович завідувач сектору 217 289-12-14 bezsmertnyi@dsp.gov.ua
Верич Олег Васильович провідний інспектор 217 289-00-85 admin@dsp.gov.ua
Калина Артем Володимирович провідний інженер-програміст сектору 218 289-50-78 admin@dsp.gov.ua
9. Управління інспекційної діяльності 
Ємельянова Наталя Анатоліївна начальник управління 214 289-30-20 Yemelianova@dsp.gov.ua
9.1. Відділ розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму
Гнатюк Олег Анатолійович заступник начальника управління – начальник відділу 214 248-74-56 hnatiuk_o@dsp.gov.ua
Савенкова Наталія Валеріївна головний спеціаліст 223 289-85-93 Savenkova@dsp.gov.ua
Садовнік Павло Григорович головний спеціаліст 223 289-70-09 sadovnik@dsp.gov.ua
Бєлоусова Ольга Іванівна головний спеціаліст 223 289-85-93 bielousova.o@dsp.gov.ua
              9.2. Відділ організаційного забезпечення та планування діяльності
Панченко Віталій Олександрович Начальник відділу 224 278-66-16 panchenko@dsp.gov.ua
Новак Віра Вікторівна головний спеціаліст 223 289-85-93 Novak@dsp.gov.ua
Дубовик Микола Юрійович головний спеціаліст 214 248-74-56 Dubovyk@dsp.gov.ua
Темна Інна Станіславівна головний спеціаліст Temna@dsp.gov.ua
10. Управління гірничого нагляду

10.1 Відділ нагляду у вугільній промисловості

Дорохов Олег Володимирович головний спеціаліст 212 284-39-09 Dorokhov@dsp.gov.ua

1012@dsp.gov.ua

Сергієнко Сергій Григорійович головний спеціаліст 212 284-39-09 Serhiienko@dsp.gov.ua

1011@dsp.gov.ua

Рудюк Ігор Віталійович головний спеціаліст 212 289-30-27 Rudiuk@dsp.gov.ua

1013@dsp.gov.ua

Литвинов Віталій Володимирович головний спеціаліст 212 289-30-27 LytvynovVV@dsp.gov.ua
 10.2. Відділ нагляду у гірничодобувній промисловості, за вибуховими роботами та утилізацією боєприпасів
Соболевський Дмитро Вікторович головний спеціаліст 211 248-74-57 Sobolevskyi@dsp.gov.ua

1022@dsp.gov.ua

Плетньова Світлана Вікторівна головний спеціаліст 211 289-83-56 Pletnova@dsp.gov.ua

1021@dsp.gov.ua

Романенко Роман Вікторович провідний спеціаліст 211 289-83-56 
10.3. Відділ геолого-маркшейдерських робіт 
Мозговенко Оксана Іванівна начальник відділу 210 289-30-31 Mozghovenko@dsp.gov.ua

1033@dsp.gov.ua

Задніпрянець Світлана Анатоліївна головний спеціаліст 210

 

289-30-31 Zadniprianets@dsp.gov.ua

1031@dsp.gov.ua

Гетьман Олександр Іванович головний спеціаліст 210 289-39-92 hetman@dsp.gov.ua
Петров Анатолій Андрійович головний спеціаліст 210 289-30-31 AnPetrov@meta.ua
 

11. Відділ персоналу

Дем’яненко

Олександр Михайлович

начальник відділу 313 284-39-01 Demianenko@dsp.gov.ua
Прохоренко

Юлія Володимирівна (декрет)

заступник начальника відділу 100 248-74-58 Prokhorenko@dsp.gov.ua
Король

Олена Григорівна

головний спеціаліст 100 289-03-32 Korol@dsp.gov.ua
Єременко Віталій Вікторович головний спеціаліст 100 288-33-02 Yeremenko@dsp.gov.ua
Максумова Аліна Сабірівна головний спеціаліст 100 289-03-32 Maksumova@dsp.gov.ua
Никодюк Алла Василівна головний спеціаліст 100 289-03-32  
12. Відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг
Бабенко Сергій Костянтинович начальник

відділу

103 289-30-26

 

Babenko@dsp.gov.ua

120@dsp.gov.ua

Мар’єнко Юрій Михайлович заступник начальника відділу 107 279-06-30 Marienko@dsp.gov.ua

124@dsp.gov.ua

Бабич Дмитро Анатолійович головний спеціаліст 108 289-30-32  
Івченко Ганна Михайлівна головний спеціаліст 106 278-23-22 Ivchenko@dsp.gov.ua

121@dsp.gov.ua

Іващенко Катерина Василівна головний спеціаліст 107 279-06-30 Ivashchenko@dsp.gov.ua

131@dsp.gov.ua

Лавай Надія Василівна головний спеціаліст 107 279-06-30 Lavai@dsp.gov.ua
Шарафан Ірина Юріївна(декрет) головний спеціаліст 107 289-30-32 sharafan@dsp.gov.ua

122@dsp.gov.ua

 13. Відділ стратегічного планування  діяльності та розвитку територіальних органів
Лагута Юрій Володимирович Начальник відділу 315 278-20-91 laguta@dsp.gov.ua
Расторгуєва Олена Миколаївна головний спеціаліст 109 288-33-02 Rastorhuieva@dsp.gov.ua
Демченко Тетяна Федорівна головний спеціаліст 307 289-54-13  
 14. Сектор внутрішнього аудиту
Сироватка Ірина Миколаївна завідувач сектору 102 289-13-22 Syrovatka@dsp.gov.ua
Тимошко Роман Миколайович головний спеціаліст 312 279-05-56 Tymoshko@dsp.gov.ua
Мельянков Сергій Анатолійович головний спеціаліст 312 279-05-56 Meliankov@dsp.gov.ua
15.Головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ
Баришевська Оксана Леонідівна
головний спеціаліст
321
289-61-36
press@dsp.gov.ua
16. Сектор міжнародних звя’зків та з питань Євроінтеграції
Місяць Олена Дмитрівна (декрет) завідувач сектору 105 248-74-36 Misiats@dsp.gov.ua
Мельник Юлія

 Ігорівна (декрет)

головний спеціаліст 105 248-74-36 Melnyk@dsp.gov.ua
Гринюк Наталія Вікторівна головний спеціаліст 105 248-74-36  
Кукайло Марина Олександрівна головний спеціаліст 105 248-74-36 Kukailo@dsp.gov.ua
17. Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи 
Довженко Олена Василівна головний спеціаліст 219 289-87-35 Dovzhenko@dsp.gov.ua
18. Головний спеціаліст з питань протидії корупції
Гарбар Олександр Володимирович головний спеціаліст 215 248-74-35 Harbar@dsp.gov.ua

 

 

Translate »