Конкурс «Краще підприємство з охорони праці»: фермерське господарство «Гадз» – пріоритет життя і здоров’я працівників

Створення належних умов праці, впровадження на підприємствах України сучасних методів управління охороною праці – питання, які турбують і працівників, і роботодавців. Так, за ініціативи Держпраці з 2017 року започатковано проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання „Краще підприємство з охорони праці”. На сьогодні 31 підприємство пройшло перший відбірковий етап конкурсу. Одне з таких – фермерське господарство «Гадз», що на Тернопільщині.

“Гадз” спеціалізується на вирощуванні фруктів та ягід. Господарство реструктуризоване на три частини – це садівниче господарство, розсадницький комплекс, логістичний центр із сортувальною лінією.

Основним принципом управління охороною праці у господарстві  є пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність керівництва за створення безпечних і здорових умов праці на кожному робочому місці.

На території  фермерського господарства  розміщені попереджувальні, забороняючі знаки, плакати, телефони служби безпеки, план дій при надзвичайній ситуації, стенди з охорони праці. Відвідувачам видається пам’ятка щодо правил поведінки на території господарства. Періодично проводяться навчання, семінари з охорони праці.

З метою підвищення якості продукції відповідно до екологічного законодавства фермерське господарство «Гадз» упровадило систему безпечності харчових продуктів Glоbal G.A.P., що включає охорону здоров’я робітників та їх соціально-побутове забезпечення:

 – оцінка факторів ризиків для здоров’я робітників та охорона праці;

 – гігієна праці.

На виконання вимог стандарту Global G.A.P. розроблено низку інструкцій з охорони праці.

Для усунення причин, що призводять до нещасних випадків, аварій, професійних захворювань на виробництві, та проведення профілактичних заходів розроблено нормативні акти з охорони праці, а саме:

  • заходи з профілактики виробничого травматизму й професійних захворювань;
  • план організаційної роботи щодо попередження нещасних випадків під час проведення весняно-польових робіт та у період збирання врожаю.

У господарстві функціонує фруктосховище, де може зберігатися до 10 тисяч тонн продукції, з них 6,5 тис. тонн у холодильних камерах з регульованим газовим середовищем. Завдяки сучасному обладнанню польської фірми «SORTER» проводиться сортування і калібрування яблук.

У 2017 році планується запуск в експлуатацію сучасної сушильної лінії компанії «Укрсушка», що складається з пневмонавантажувача, сушильної камери, розділеної на три зони, вібротранспортера, пневмотранспортера, бункера накопичувача. Керувати всім технологічним процесом зможе лише одна людина з допомогою пульта.

Служба охорони праці постійно проводить перевірки стану охорони праці та дотримання персоналом вимог нормативно-правових актів, надає керівництву пропозиції щодо покращення умов праці.

Translate »