Хмельницька область: Управління Держпраці приділяє значну увагу виробничим ризикам під час виконання робіт підвищеної небезпеки

%d1%81%d0%bf__%d1%80%d1%82-1Виробничі ризики під час експлуатації машин, механізмів та виконання робіт підвищеної небезпеки – питання, над яким зосередилися під час семінару з дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.  Фахівці Управління Держпраці у Хмельницькій області проводили його для працівників Довжоцького МПД ДП «Укрспирт» (Кам’янець-Подільський р-н).

Спеціалісти Управління Держпраці звернули увагу на обов’язкове оформлення нарядів-допусків. Зазначили, що, відповідно до вимог безпеки, заборонено допускати до виконання робіт підвищеної небезпеки працівників без відповідних інструктажів, засобів індивідуального захисту, нарядів-допусків.

Так, наряд-допуск – завдання на безпечне проведення роботи, оформлене на спеціальному бланку встановленої форми, який містить запис про місце роботи, час її початку і закінчення, умови безпечного виконання, необхідні заходи безпеки, склад бригади і працівників, відповідальних за безпечне виконання роботи. Підготовка робочого місця і допуск працівників до роботи полягає в перевірці повноти виконання необхідних заходів щодо підготовки робочих місць, зазначених у наряді. Допуск необхідно проводити після перевірки робочого місця. Відповідальна особа має провести інструктаж: зазначити межі робочого місця і підходи до нього; показати, яке найближче до робочого місця устаткування залишається під тиском, під дією високої температури, вибухонебезпечне тощо.

%d1%81%d0%bf__%d1%80%d1%82-10

Працівник, що видає наряд, зазначає в рядку «Особливі умови» додаткові заходи безпеки, а саме: про неприпустимість застосування відкритого вогню; про проведення деяких операцій тільки під безпосереднім наглядом керівника робіт; про влаштування спеціальних огорож; про умови безпечного проведення спільних робіт, виконуваних за нарядами і розпорядженнями; про необхідність використання бригадою засобів загального й індивідуального захисту; про порядок застосування вантажопідйомних та інших механізмів; про послідовність проведення окремих операцій тощо.

Акцентували на вимогах безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт, робіт на висоті, з інструментами і пристроями та безпечній експлуатації –  систем газопостачання, посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних механізмів, автомобільного транспорту. Надали роз’яснення стосовно атестації робочих місць за умовами праці та процедури продовження дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

За результатами роботи семінару прийняті такі рішення:

  • керівництву підприємства здійснювати постійний контроль за станом охорони праці та трудовою дисципліною на виробничих об’єктах;
  • чітко визначити (розподілити) функції, обов’язки, відповідальність інженерно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу щодо експлуатації, ремонту, обслуговування технологічного устаткування та обладнання з відображенням в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці, технологічних інструкціях;
  • розробити та впровадити комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативних вимог з питань охорони праці;
  • не допускати працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки без проходження інструктажів, спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
Translate »