Як вирахувати розмір виплати по безробіттю працівнику? Скільки виплачується безробітному, якщо він був звільнений за домовленістю сторін?

1395152003124963Як вирахувати розмір виплати по безробіттю працівнику, який отримував її з 12.04.2014 по 05.02.2015р, якщо середньоденний розрахунок 269,60 грн. Як робиться розрахунок і скільки виплачується безробітному, якщо він був звільнений за домовленістю сторін?

Відповідно до статті 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (далі – Закон) допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в Державній службі зайнятості. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Відповідно до пункту 1 частини п’ятої статті 31 Закону тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів у разі звільнення з останнього місця роботи за угодою сторін, тобто тривалість Вашої допомоги по безробіттю буде становити 270 днів з початку виплат. Відповідно до статті 23 Закону застрахованим особам розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу: до 2 років – 50 відсотків; від 2 до 6 років – 55 відсотків; від 6 до 10 років – 60 відсотків; понад 10 років – 70 відсотків. Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів – 100 відсотків; протягом наступних 90 календарних днів – 80 відсотків; у подальшому – 70 відсотків.

Відповідно до статті 23 Закону обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням визначається Порядком № 1266.

Постановою Кабінету Міністрів України и від 26.06.2015 р. № 439 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266” (далі – Постанова № 439) Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, викладено в новій редакції.

Постанову № 439 опубліковано в газеті “Урядовий кур’єр” від 04.07.2015 р. № 119.

Таким чином, у Вашому випадку розрахунок допомоги на випадок безробіття необхідно здійснювати без урахування змін, внесених Постановою № 439.

Відповідно до пункту 20 Порядку № 1266 сума страхових виплат застрахованій особі розраховується шляхом множення суми денної (годинної) виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної (середньогодинної) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

Оскільки у Вашому звернення не вказано страхового стажу наведемо орієнтовний розрахунок допомоги на випадок безробіття за умови наявності загального страхового стажу від 6 до 10 років та страхового стажу який протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців: в перші 90 днів – 14558 грн. (269.60 x 0.6 x 90)в наступні 90 днів – 11647 грн. (269.60 x 0.6 x 0.8 x 90) в останні 90 днів – 10191 грн. (269.60 x 0.6 x 0.7 x 90) Де 269.60 – сума середньоденної заробітної плати, на основі якої здійснено розрахунок; 0.6 – відсоток середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу;

90 – календарні дні, що підлягають оплаті;

0.7 (0.8) – відсоток середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежний від тривалості безробіття до визначеного розміру.

Відповідно до частини другої статті 21 Закону страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження – у порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Окремо варто зазначити, що для самостійного розрахунку розміру допомоги можна скористатися інтернет-сервісом Державної служби зайнятості “Калькулятор розрахунку допомоги по безробіттю”.

Translate »