ДОВІДКА про роботу із зверненнями громадян, які надійшли до Державної служби України з питань праці та її територіальних органів у 2018 році

Держпраці реалізує державну політику у сферах промислової безпекиохорони працігігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працюзайнятість населеннязагальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи.

Держпраці діє відповідно до Конституції України, законів України та на підставі Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96.

На офіційному веб-сайті Держпраці розміщуються актуальні матеріали щодо організації роботи із зверненнями громадян. Зокрема, оприлюднена інформація про роботу із зверненнями громадян, графік прийому громадян керівництвом Держпраці, форма та порядок подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Держпраці та її територіальні органи, форма для подання електронних звернень громадян до Держпраці, контактна інформація щодо посадових осіб Держпраці.

ДОВІДКА

про роботу із зверненнями громадян, які надійшли

до Державної служби  України з питань праці та її територіальних органів

у І кварталі 2018 року

У I кварталі 2018 року до Держпраці та її територіальних органів  надійшло 9949 звернень громадян, з них 155 звернень – колективні.

Із зазначеної кількості звернень:

  2464 письмових звернення (24,8 % від загальної їх кількості);

  1541 (15,5 %), які надійшли під час особистого прийому громадян;

  3308 (33,2 %) – від Державної установи „Урядовий контактний центр”.

Стосовно результатів розгляду звернень слід зазначити, що станом на 15.04.2018 розглянуто та надано відповідь та роз’яснення на 7380 звернень, надіслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України „Про звернення громадян” – 346 звернень; не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України „Про звернення громадян” – 619 звернень; повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України „Про звернення громадян” – 125 звернень; на стадії розгляду – 1479 звернень.

ДОВІДКА

про роботу із зверненнями громадян, які надійшли

до Державної служби  України з питань праці та її територіальних органів

у ІІ кварталі 2018 року

У IІ кварталі 2018 року до Держпраці та її територіальних органів  надійшло 9428 звернень громадян, з них 156 звернень – колективні.

Із зазначеної кількості звернень:

2248 письмових звернень (23,8 % від загальної їх кількості);

1107 (11,7 %), які надійшли під час особистого прийому громадян;

3451 (36,6 %) – від Державної установи „Урядовий контактний центр”.

В частині, що стосується результатів розгляду звернень, слід зазначити, що станом на 15.07.2018 року структурними підрозділами Держпраці надані відповідні роз’яснення та необхідна інформація на 4223 звернення, надіслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України „Про звернення громадян” – 383 звернення; не підлягало розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України „Про звернення громадян” – 371 звернення; повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України „Про звернення громадян” – 180 звернень; знаходяться у стадії розгляду – 1516 звернень.

Translate »