Запитання/Відповіді

Що робити, якщо працівнику відмовляють у звільненні з роботи за власним бажанням?

Відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово...

Як вiдновитися вiйськовослужбовцю строкової служби на роботi, якщо звiльнився у звязку з призивом в армiю?

Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України „Про військовий обов’язок і військову службу“ і „Про альтернативну (невійськову) службу“, „Про...

Чи втрачається неперервний педагогічний стаж при продовженні декрету до 4х років за медичною справкою? Чи враховується період декрету до педагогічного стажу? Які нормативні документи регулюють ці питання?

Педагогічний стаж ви не втрачаєте та період декрету зараховується до педагогічного стажу. Відповідно до частини третьої статті 179 КЗпП України за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення...

Чи може інвалід ІІ групи після виходу на пенсію продовжувати працювати чи повинен звільнитися?

Я є інвалідом ІІ групи загального захворювання. Скоро досягаю пенсійного віку і маю право на пенсію за вислугу років. Чи можу я продовжувати працювати чи повинен звільнитися? Відповідно до статті 43 Конституції...

Хто має виплати грошові кошти найманим працівникам у разі смерті роботодавця – приватного підприємця?

Відповідно до статті 99 Податкового кодексу України виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі...

Чи має приватний підприємець, у якого є наймані працівники, вести кадрове діловодство?

У розумінні діючого законодавства про працю, фізична особа-підприємець, яка використовує найману працю, є роботодавцем (або власником підприємства), а отже на нього покладається обов’язок щодо ведення всіх документів передбачених законодавством про працю, а...

Чи мають право позаштатні працівники на щорічні відпустки? Якщо мають, то за які кошти такі відпустки мають оплачуватися?

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за...

Чи обов’язково укладати письмовий трудовий договір?

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим: 1) при організованому наборі працівників; 2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими...

Скільки годин має навчатися працівник питанням охорони праці і як часто?

Відповідно до вимог статті 18 Закону України „Про охорону праці“ працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з...

Чи має право роботодавець вимагати від працівника довідку про стан сім”ї та відсутність вагітності у жінок?

Відповідно до статті 25 Кодексу законів про працю України при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання...

Translate »