gov.ua Державні сайти України
Пошук

08 листопада 2016
Назва структурного підрозділу ПІБ працівника Посада № кабінету Службовий телефон Внутрішній телефон Електронна адреса
Сектор міжнародних зв’язків та з питань Євроінтеграції

 

Місяць Олена Дмитрівна Завідувач сектору 315 248-74-36 131 Misiats@dsp.gov.ua

 

Мельник Юлія Ігорівна Головний спеціаліст 315 248-74-36 131 Melnyk@dsp.gov.ua

Далі пишемо:

Основними завданнями Сектору є:

1) планування, розробка, організація, координація та здійснення заходів у сфері міжнародного співробітництва щодо реалізації державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб (далі – соціально-трудова сфера);

2) планування, організація, координація та здійснення заходів, пов’язаних з дотриманням та виконанням зобов’язань України за міжнародними договорами у соціально-трудовій сфері, з питань, що належать до компетенції Держпраці;

3) координація виконання Порядку денного асоціації Україна – ЄС у соціально-трудовій сфері, річних національних програм співробітництва України-НАТО, Плану дій Ради Європи для України.

4) координація заходів стосовно залучення та використання міжнародної технічної допомоги, координація міжнародного науково-технічного співробітництва, в тому числі і запровадження передового зарубіжного досвіду, у соціально-трудовій сфері в діяльність Держпраці;

5) підготовка проектів міжнародних договорів з питань, що відносяться до компетенції Держпраці та забезпечення реалізації їх положень;

6) протокольне та організаційне забезпечення заходів міжнародного характеру;

7) координація моніторингу застосування чинної договірно-правової бази у соціально-трудовій сфері та підготовка пропозиції щодо її удосконалення;

8) надання консультацій, рекомендацій та пропозицій щодо застосування міжнародного законодавства з питань, що належать до компетенції Держпраці;

9) розробка проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Сектору;

10) забезпечення перекладу міжнародної кореспонденції, яка відноситься до компетенції Сектору.

11) Підготовка службових відряджень за кордон співробітників Держпраці.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює в установленому чинним нормативно-правовими актами порядку міжнародне співробітництво у соціально-трудовій сфері;

2) забезпечує здійснення функцій Держпраці, які випливають з членства України у міжнародних організаціях: ООН та її головних органах, Раді Європи та інших;

3) координує роботу підрозділів Держпраці щодо співробітництва з Міжнародною організацією праці (далі – МОП), Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейською Комісією, ПРООН та іншими міжнародними організаціями з питань реалізації програм і проектів міжнародної технічної підтримки, у тому числі у рамках проектів технічної допомоги Європейської комісії TWINNING та TAEX;

4) координує роботу, у рамках компетенції Держпраці, щодо європейської та євроатлантичної інтеграції;

5) розробляє проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Сектору;

6) забезпечує за участю інших структурних підрозділів Держпраці підготовку пропозицій щодо ратифікації Україною міжнародно-правових документів МОП, Ради Європи, ООН та інших міжнародних актів у соціально-трудовій сфері, а також підготовку щорічних та періодичних доповідей про виконання положень ратифікованих конвенцій МОП, Ради Європи, ООН та інших міжнародних актів у соціально-трудовій сфері, а також підготовку щорічних та періодичних доповідей про виконання положень ратифікованих конвенцій МОП, Європейської соціальної хартії (переглянутої), Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів та інших;

7) бере участь у підготовці пропозицій щодо приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних трудових норм, принципів та стандартів МОП, Ради Європи з питань трудових відносин, зайнятості, соціального захисту ті інтеграції його у систему міжнародного права;

8) за участю інших структурних підрозділів Держпраці та експертів інших центральних органів виконавчої влади розробляє та узгоджує з експертами інших держав проекти міжнародних договорів у соціально-трудовій сфері, в установленому законодавством порядку готує пропозиції щодо їх удосконалення, здійснює після їх підписання організаційне забезпечення проходження внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними чинності;

9) забезпечує координацію моніторингу виконання чинних міжнародних договорів у соціально-трудовій сфері;

10) готує пропозиції щодо забезпечення ефективного виконання чинних міжнародних договорів у соціально-трудовій сфері;

11) забезпечує погодження проектів міжнародних договорів, які надходять до Держпраці, готує проекти письмових висновків до них;

12) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сфері соціально-трудових відносин, створення та вдосконаленні правової бази, розроблені механізмів соціального, економічного та правового захисту громадян України;

13) координує роботу територіальних органів Держпраці та підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Держпраці з питань міжнародного співробітництва;

14) забезпечує офіційні контакти Держпраці з іноземними посольствами і консульствами з питань, що належать до компетенції Держпраці;

15) організовує виконання протокольних заходів, пов’язаних із проведенням офіційних зустрічей, переговорів, прийомів іноземних делегацій та інших іноземних представників, а також підготовки програм їх перебування;

16) веде журнал обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями. Складає звіт за результатами зазначених зустрічей;

17) координує роботу з питань реалізації програм і проектів міжнародної технічної допомоги;

18) організовує роботу з проведення міжнародних конференцій, семінарів, навчальних заходів у соціально-трудовій сфері;

19) надає рекомендації з порядку оформлення документів працівникам Держпраці, які виїжджають за кордон у службові відрядження;

20) вивчає, узагальнює та запроваджує міжнародну практику проведення міжнародних та протокольних заходів;

21) здійснює переклад іноземної кореспонденції, яка відноситься до компетенції Держпраці.