gov.ua Державні сайти України
Пошук

09 листопада 2016

16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію). За своїм обсягом і тематичним охопленням Угода про асоціацію є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом.

Угода про асоціацію містить близько тисячі друкованих сторінок та за своєю структурою складається з преамбули, семи розділів, 43 додатків та 3 протоколів. Додатки і протоколи до цієї Угоди є її невід’ємною частиною.

Важливою складовою частиною угоди про асоціацію з ЄС є Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Положення Угоди вміщені в розділ IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Цей розділ має назву “Торгівля і питання пов’язані з торгівлею” і складає 2/3 від усього обсягу основної (без додатків і протоколів) частини Угоди (156 із 245 сторінок). Формат та її наповнення передбачає досягнення максимально глибокої економічної інтеграції на основі домовленостей в рамках двосторонніх переговорів з ЄС щодо вступу України до СОТ.

Вербальною нотою про тимчасове застосування окремих положень Угоди про асоціацію визначено окремі положення, які з 1 листопада 2014 року тимчасово застосовуються на території України, зокрема питання верховенства права, боротьби із злочинністю та корупцією, посилення секторальної співпраці:

– Розділ І;

– Статті 4, 5 та 6 Розділу II;

– Розділ III: Статті 14 та 19;

– Розділ V: Глава 1 (за винятком Статті 338 (к) та Статей 339 та 342), Глава 6 (за винятком Статті 361, Статті 362 (1) (с), Статті 364, та пунктів (а) та (с) Статті 365), Глава 7 (за винятком Статті 368 (3) та пунктів (а) та (d) Статті 369-1), Глави 12 та 17 (за винятком Статті 404 (h), Глава 18 (за винятком Статті 410 (b) та Статті 411), Глави 20, 26 та 28, а також Статті 353 та 428;

– Розділ VI;

– Розділ VII (за винятком Статті 479 (1) у тій мірі, в якій положення Розділу обмежені з метою забезпечення тимчасового застосування Угоди у відповідності з цією Нотою;

– Додаток XXVI, Додаток XXVII (за винятком ядерних питань), Додатки з XXVIII до XXXVI (за винятком пункту 3 додатку XXXII);

– Додатки з XXXVIII до XLI, Додатки з XLIII до XLIV, а також Протокол III.

Тимчасове застосування Розділу IV “Торгівля та пов’язані з торгівлею питання” розпочалися з 1 січня 2016 року після здійснення стороною ЄС відповідної нотифікації згідно зі статтею 486 Угоди. ЗВТ передбачає лібералізацію торгівлі як товарами, так і послугами, лібералізацію руху капіталів та до певної міри — руху робочої сили.

Нормативно-правові акти, якими регулюється соціально-трудова сфера  містяться частково у Розділах IV та V Угоди про асоціацію,  відповідних главах і додатках до них.

Главою 21 Розділу V Угоди визначено основні напрямки співробітництва між Україною та ЄС щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, гендерної рівності та недискримінації. Загалом, додатком XL до цієї Глави, передбачено імплементацію вимог 42 директив. Розділом IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” передбачено імплементацію 7 директив, які відносяться до соціально-трудової сфери, у вигляді технічних регламентів, що дозволить значною мірою усунути нетарифні (технічні) бар’єри у торгівлі між Україною та ЄС та забезпечити розширений доступ до внутрішнього ринку ЄС для українських експортерів і навпаки — європейських експортерів до українського ринку.